Покривна надстройка и реконструкция на жилищна сграда

„Хаус Шаумбургергасе“ като ГИ
Виена, Австрия
Възложител: Частен
Период: 2014-2015
Ново строителство на 2 пентхаус апартамента – 440 кв.м. Обновяване на цялата сграда, включително и сутерена, РЗП – 2 000m².