Ново строителство на пешеходни и противопожарни пътища

Бремен, Германия
Възложител: Фондация Егесторф
Период: 2013 – 2016
7 000 m²
Павиране на пешеходни пътеки, места за почивка и съоръжения за противопожарна и спасителна служба.