Външни съоражения – инсталиране на отопление, вода, електричество и канализация за 50 къщи

Бремен, Германия
Възложител: Фондация Егесторф
Период: 2012 – 2016
12 000 m²
Инсталация за централно отопление, монтаж на водни връзки, електроснабдяване и канализация.