„Воонен ам Парк“

Изграждане на 100 къщи, подходящи за възрастни хора, до ключ и разрушаване на 40 стари къщи като ГИ
Бремен, Германия
Възложител: Фондация Егесторф
Период: 2012 – 2016
6 200 m²
Петдесет подходящи за възрастни хора двуфамилни къщи с тераси, изпълнени до ключ.