„Воонен ам Парк"
„Воонен ам Парк“
Бизнес сграда Blue Offices София
Бизнес сграда Blue Offices София
Central Square Cannes
Central Square Cannes
Хотел Хилтън Гардън Ин Летище София
Хотел Хилтън Гардън Ин Летище София
Инсталиране на отопление, вода, електричество и канализация за 50 къщи
Инсталиране на отопление, вода, електричество и канализация за 50 къщи
Ново строителство на пешеходни и противопожарни пътища
Ново строителство на пешеходни и противопожарни пътища
Покривна надстройка и реконструкция на жилищна сграда
Покривна надстройка и реконструкция на жилищна сграда
Réalisation d'une Résidence Hôtelière
Réalisation d’une Résidence Hôtelière