Площадът пред кметството и фонтаните в Нова Загора

Ново строителство, ГИ
Нова Загора, България
Възложител: Община „Нова Загора“
Година: 2011
5 400 m²
Демонтаж на стария градски площад и ново строителство, включително фонтани.