Детска площадка и светещи фонтани

Ново строителство, ГИ
Нова Загора, България
Възложител: Община „Нова Загора“
Година: 2011
4 600 m²
ЕС проект „Зелена България „. Ново
строителство, включително светещи фонтани.