„Разширение на къща Зеекамп“ – Болница за възрастни

ГИ, строителство до ключ
Бремен, Германия
Възложител: Фондация Егесторф
Година: 2012
660 кв.м. Болнично отделение, състоящо се от:
– десет стаи със самостоятелен санитарен възел,
– едно санитарно помещение и две лаборатории
– трапезария за 20 възрастни човека